DISCLAIMER

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website, zoals: informatie, beelden, video’s, spreuken, recensies van gasten en overige teksten mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, tenzij hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend door Bright Tanzania.

Bright Tanzania behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde tarieven, vertrektijden, bepalingen, etc. zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

© Copyright Bright Tanzania – Private climbing & Safari tours

© Copyright 2022 Bright Tanzania | www.bright-tanzania.com | Powered By PvO Websites & Design

Aanmelden voor de Nieuwsbrief

Vul hieronder je gegevens in!